Wat is upcycling?

Definitie van upcycling

Wat is upcycling? Oude materialen een nieuw leven geven.

Upcycling is het proces waarbij afvalproducten worden getransformeerd tot items met een nieuwe bestemming. Hoewel de interpretaties van het concept upcycling lichtelijk variëren, één ding hebben de verschillende definities gemeen: als afval geupcycled is moet er een toegevoegde waarde of verbeterde kwaliteit van toepassing zijn. Wat is upcycling, ook wel creatief hergebruik genoemd, nog meer? Het meeste uit de mogelijkheden met vuilnis halen met het idee dat het eindresultaat nog attractiever wordt dan het originele product.

Wat is upcycling vs. recycling?

Om upcycling beter te begrijpen is het ook handig het iets bekendere concept, recycling, te snappen. Als we iets recyclen wordt daar vaak een soort minderwaardige grondstof van gemaakt, bijvoorbeeld na het scheiden en inzamelen van plastic afval. Iedere keer als we plastic recyclen krijg je dus een plastic van mindere kwaliteit als output: downcycling. Niet dat recycling nutteloos is natuurlijk maar er zijn meerdere (mooiere) oplossingen voor afval. Bij upcycling worden die afvalproducten onderweg naar de stortplaats dus onderschept en omgetoverd tot items van hogere kwaliteit of unieke meerwaarde. Het in elkaar vouwen van een oude krant tot een hippe gift bag, zo simpel kan upcycling zijn. Andere willekeurige voorbeelden zijn sieraden van antieke lepels, pantoffels of wanten van een oude trui of een koffietafel gemaakt van oude pallets die voor de vuilnisbelt bestemd waren.

Waarom upcycling relevant is

Upcycling levert een positieve bijdrage aan het milieu, dat is zo klaar als een klontje. Wanneer je upcyclet haal je vuilnis uit de algemene afvalstroom. Zoals William McDonough ook duidelijk maakt in zijn boek Cradle to Cradle: afvalverwerking is een kostbare operatie. Dus, ten eerste, upcycling vermindert de hoeveelheid afval dat we produceren. Ten tweede, het reduceert daarmee ook de noodzaak om steeds nieuwe grondstoffen te verwerven voor de volgende lichting massaproducten. Dit betekent voor plastic, minder olieboringen. Voor metaal, minder bergen die worden afgegraven voor mijnbouw. Voor papier, minder bomen worden gekapt. Over de hele linie betekent dit dus minder verbruik van energie en natuurlijke rijkdommen.

Als mensen mij vragen — “wat is upcycling? — begin ik soms een kritisch betoog over onze consumptiemaatschappij. Upcycling blokkeert juist het continu toevoegen van spullen aan een wereld die toch al overladen is met materialisme. Materialen die anders op de vuilnisbelt zouden belanden worden op een creatieve en innovatieve manier hergebruikt om unieke items te maken. Upcycling is tevens een methode voor bedrijven en ontwerpers om zuiniger met overgebleven materiaal om te gaan en meer duurzame en groene producten te maken.

Upcycling als nieuwe manier van denken

De principes van upcycling moedigen alle “makers”  – en eigenlijk iedereen met interesse – aan om alles op aarde te zien met de overtuiging dat het zich kan transformeren tot iets nieuws. Vergeet dus het concept afval en besef dat alles uiteindelijk ergens heen moet gaan. Of, zoals we bij Upcycle Society graag zeggen, laten we meer maken met wat we al hebben!

Circulair design, duurzame producten en upcycling workshops.